10 powodów aby wybrać EKONOMIK

Poznaj 10 powodów dla których warto wybrać Zespół Szkół Ekonomiczno Odzieżowych w Gnieźnie

O powody, dla których warto wybrać gnieźnieński "EKONOMIK" warto zapytać pracujących w nim nauczycieli; warto też zasięgnąć opinii uczniów, starszych kolegów i koleżanek . Jedni i drudzy chwalą sobie panującą w szkole atmosferę, specjalizacje, system nauczania języków obcych w podziale na grupy, ogromny wybór zajęć pozalekcyjnych, uczniowską wymianę międzynarodową, przyszłościowe kierunki kształcenia.
Nasza szkoła to:
• profesjonalna kadra pedagogiczna stosująca nowoczesne metody nauczania,
• podmiotowość - wyrażającą się w indywidualnym podejściu po pracy,
zarówno z uczniem słabym jak i uzdolnionym. Nauczyciele i wychowawcy wyczuleni są na rozwiązywanie problemów powstających w toku nauki,
• zdobywanie wiedzy teoretycznej i nabywanie umiejętności praktycznych - własne warsztaty szkolne - zapewniają szkolenie praktyczne w zawodzie krawiec i technik technologii odzieży, a sprzedawcy, technicy handlowcy i technicy ekonomiści mogą odbywać praktyki we współpracujących ze szkołą gnieźnieńskich firmach: PSS „Społem”, Firma „Słomowicz”, Dziecięcy Dom Towarowy „UMO”, „K2 Ogrody”, „Trapex” S.A., „Mal-lak”, które gwarantują naukę zawodu na wysokim poziomie,
• rozwijanie i poszerzanie zainteresowań m.in. Klub Europejski, Koło Młodego Konsumenta, Klub Ekologiczny, chór szkolny, Teatr G@J, gazetka internetowa "G@J" prowadzona przez szkolny zespół redakcyjny na platformie QMAM,
• wymiana młodzieży z zaprzyjaźnionymi szkołami w Niemczech i Republice Czech,
• nowoczesna pracownia komputerowa z centrum multimedialnym,
• sala symulacyjna dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Handlowej,
• udział w różnorodnych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodowych,
• uczestnictwo w imprezach i zawodach sportowych,
• dogodna lokalizacja - szkoła mieści się w centrum miasta w pobliżu dworca PKS i PKP.

Go to top