Dyrekcja

Skład kierownictwa szkoły

Dyrektor szkoły
mgr Sławomir Wierzelewski

Wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych:
mgr Ilona Wencel

Wicedyrektor ds. organizacyjnych
mgr Monika Winiarska

Kierownik szkolenia praktycznego
mgr inż. Magdalena Trzaskawka

Go to top