Wycieczka do Żabikowa i Centrum Skody

W środę 19.09. uczniowie klas 2 Technikum Handlowego i 2 Technikum Organizacji Reklamy brali udział w wycieczce dydaktycznej do Poznania. Odwiedzili Centrum Szkoleniowe SKODY, gdzie przeszli cykl warsztatów dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym i udzielania pierwszej pomocy. Główną atrakcją były symulatory: dachowania i zderzeń. Młodzież zwiedziła także Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, poznała historię niemieckich obozów autostradowych, obozów pracy przymusowej oraz warunki życia więźniów w czasie II wojny światowej.
Wycieczkę zorganizowała pani profesor Wioletta Nowaczyk, a młodzieży towarzyszyły wychowawczynie: pani prof. Katarzyna Matylewska i pani prof. Joanna Arndt.

Tekst: pani Joanna Arndt

Go to top